Aquapak Pelyhesítő 1 liter


Leírás
AQUAPAK
Folyékony pelyhesítőszer, a vízben lebegő apró szennyeződésekből nagyméretű szűrhető pelyheket képez

– semleges kémhatású

– széles pH-spektrumban fejti ki hatását

– töményen használandó

Alkalmazása: Családi úszómedencék esetében a szűrőhatás fokozása érdekében 10 m3 vízhez 50 – 100 ml vegyszert működő vízforgató mellett a szkimmerbe vagy a medence több pontján a vízbe öntünk. Algaképződés esetén alkalmazzunk sokkoló klórozást. Erre a GYORSAKLÓR-t használjuk a dobozán lévő utasítás szerint. A pH-t MINUSZAPH vagy PLUSZAPH segítségével állítsuk be 7,2 – 7,6 közé. 1 – 2 óra vízforgatás után a normál adag 2 – 3 szorosát kell adagolni ALGAÖL vagy DEZALGA algaölő szerből. Ha a víz nem tisztulna ki, két nap múlva ismételje meg a vízforgatást, ülepítést. A leülepedett szennyeződést ürítő állásba kapcsolt porszívóval eltávolítjuk.

Figyelmeztető mondatok: H319: Súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P264: A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni. P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P337+P313: Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. P405: Elzárva tárolandó.

Tartalom: Polialumínium-klorid 4%
Származási hely: EU

A termék minősége megfelel az MSZ EN 883:2005 szabványnak.

hatóanyag megnevezése

Polialumínium-klorid 4%

térfogat

1 Liter